Mapa serwisu  |  Wybierz jezyk  
Informacje o firmie
Sprawdź nasze realizacje
Strona główna Firma Projekty UE
Projekty UE
InterPhone Service Sp. z o. o. Spółka InterPhone Service Sp. z o.o. jest beneficjentem jednego z programów Unii Europejskiej. W grudniu 2009 roku Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą: "Opracowanie i wdrożenie do produkcji urządzenia typu user equipment dla HSPA + i LTE"

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego" oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Realizacja projektu została zakończona w dniu 31 maja 2011 roku.

Dzięki realizacji inwestycji Spółka InterPhone Service Sp. z o.o. rozpoczęła produkcję urządzeń umożliwiających dostęp do bezprzewodowego Internetu. Należy podkreślić, że wdrożenie do produkcji urządzeń typu „user equipment” było realizowane przy użyciu innowacyjnych technologii, niestosowanych dotychczas w produkcji w Polsce. Wyprodukowanie dużej partii urządzeń „user equipment” pracujących w technologii HSPA+ dało Spółce podstawy do podjęcia próby wdrażania na rynku kolejnej generacji urządzeń typu „user equipment”, opartych już o technologię LTE. Wyposażenie w ramach tej inwestycji fabryki spółki w najnowocześniejsze i o bardzo wysokiej wydajności urządzenia produkcyjne umożliwiło Spółce produkcję skomplikowanych urządzeń elektronicznych z wysoką wydajnością, zapewniając jednocześnie dużą elastyczność w zmianie konfiguracji produkcji.

Dzięki uzyskanej dotacji Spółka InterPhone Service przyczyniła się do stworzenia na rynku mieleckim nowych miejsc pracy.

Więcej informacji na temat programu Innowacyjna Gospodarka można znaleźć na stronie http://www.poig.gov.pl

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę InterPhone Service Sp. z o.o.