Testtjenester

Vi har udviklet vores eget testsystem, som gør det muligt for os at sikre den forventede kvalitet.

Hvad slags test udføres der på elektronikområdet og hvorfor er de så vigtige?

ICT-test anvendes oftest i masseproduktion af elektronisk udstyr. De har til formål at afdække potentielle monteringsfejl, såsom f.eks. mangler el. anvendelse af en forkert komponent, omvendt polarisering, kortslutninger el. strømsvigt.


ICT-test udføres med henblik for at kontrollere elementværdierne efter SMT- el. THT-montage samt kredsløbenes korrekthed. De er hurtige test, hvor elektriske signaler transmitteres via en specialadapter, som er tiltænkt dette produkt, og et sæt forgyldte nåle. En ICT-tester fremstilles individuelt til det enkelte udstyr.


FCT-test (funktionstest) udføres på det afsluttende produktionsstadium, hvor korrektheden af de monterede PCBA-pakker verificeres. Inden de færdige printplader bliver leveret til modtageren af EMS-tjenester, får de tildelt attributen pass el. fail. Det har til opgave at afdække og eliminere eventuelle fejl, som kan bringe produktets korrekte funktion i systemapplikationen i fare. Generelt set, verificerer FCT-test PCBA-pakkens funktion og funktionalitet.

Apparater

Testapparater skaber de tilsigtede driftsforhold for et givet produkt. Dermed bliver dets nøglefunktioner testet. En monteringskontrol udført ved hjælp af Flying probe testsonder er én af flere metoder til testing af printplader. Metoden anvendes i forbindelse med prototypeundersøgelser, lancering af nye produkter og enkeltstyksproduktion. Særlig opmærksomhed henledes på kontrol med montering af digitale og analoge kredsløb. Metodens fleksibilitet muliggør hyppige ændringer i projektet.


I tilfælde af Flying probe er programmeringstiden meget kort, og prototypen testes forholdsvis hurtigt.


ICT-, FCT- og Flying probe-test spiller en yderst vigtig rolle i kontraktproduktionen kontraktproduktion af elektronik. De garanterer driftssikkerhed og korrekt funktion. De anvendes først og fremmest af masseproducenter med henblik på at sikre den høje kvalitet af slutproduktet


Hvordan ser en produktionstester ud og hvad bruges den til?

Nåletestere er anordninger til testing af printplader. De anbringes på passende steder på printpladen ved hjælp af testsonder (dvs. nåle). Det kan være testpunkter, komponentfødder el. forbindelser.