Avanceret THT-montage, som er tilpasset dine krav

Vi tilpasser monteringsmetoden, afhængigt af hvor avanceret odren er, og holder servicekvaliteten helt i top.

Hvad er THT-montage og hvad bruges den til?

THT-montage er en af metoderne til montering af elektroniske komponenter på en printplade. Det er en såkaldt gennemgående hulmontering (Trough-Hole Technology). Gennemgående hulmonterede komponenter har en stærk mekanisk forbindelse til printpladen, da de påloddes både på topsiden og bundsiden af printpladen. Derfor er de meget holdbare. Det er delvist grunden til, at de anvendes inden for militæret og i rumfartsindustrien. Endvidere har de en høj modstandsdygtighed over for negative miljøpåvirkninger og en høj effekttolerance.


Nye teknologier inden for montering af elektroniske delkomponenter udvikler sig i retning af mindre og mere effektive apparater, men efterspørgslen efter gennemgående hulmontering og SMT-montering med anvendelse af limede elementer på bundsiden af printpladen.


Hvordan foregår bølgelodning?

Først påføres et flusmiddel på hele kredsløbet på lodningssiden, hvorefter det opvarmes, og til slut føres over en enkelt- el. dobbeltloddebølge og her forsynes med lodningen. Ved blyfri lodning er loddetemperaturen ca. 260 °C Efter loddeprocessen køles hele modulet for igen at reducere den termiske belastning af printkortet. I sammenligning med selektiv lodning, hvor der kun loddes en del af kredsløbet, er bølgelodning hurtigere og billigere i tilfælde af de fleste loddede komponenter.


De vigtige parametre i bølgelodningsprocessen er - ud over loddetemperaturen - også printkortets nedsænkningsdybde, gennemtrækningsvinklen inden i bølgelodningsanlægget, loddetiden og typen af bølgelodning.

Hvad er lodning i nitrogenatmosfære og hvorfor er den vigtig?

Varmetransport og kontakttiden mellem loddemidlet og printpladen har en væsentlig indvirkning på kvaliteten af lodningsprocessen. Endvidere er lodningsprocessen forbundet med følgende driftsparametre: lodebadets temperatur, bølgeloddedysernes geometri, pumpens omdrejningshastighed el. transporthastigheden. Lodning med opvarmning i en nitrogenatmosfære øger varmetransporten takket være konvektionseffekten, der skyldes anvendelsen af varm nitrogen - Et temperaturfald mellem to bølger reduceres.


Anvendelse af nitrogen medvirker til reduktion i antallet af smeltetab, hvilket har en betydelig indvirkning på produktionen, miljøet og sundheden samt giver reelle besparelser. Dette skyldes en nedsat oxidation, forbedring af overfladespændingen, loddemidlets fugtningsevne og forbindelseskvaliteten, hvilket begrænser antallet af loddefejl.