Det er et år siden vi implementerte endringer i styringen av emballasjesirkulasjonen i selskapet vårt

Nyheter  –  2/10/2021  –  Autor: InterPhone

Å ta vare på det naturlige miljøet er nå en prioritet, og overgangen til resirkulert, miljøvennlig emballasje er et must. Vi bestemte oss også for å fokusere på økologi og ikke bare minimere bruken av emballasje som ikke spaltes - f.eks. Plast, men takket være samarbeidet med vår leverandør RT-Plast, implementerte vi et system som lar oss bruke kartonger og skum flere ganger, til de er fullstendig ødelagt og avhending. Ett år etter at endringene er implementert, kan vi bekrefte at systemet fungerer, gir målbare fordeler for selskapet og miljøet. Vi oppfordrer våre partnere på det sterkeste til å gjennomføre lignende aktiviteter, fordi menneskets innvirkning på den naturlige verden er en av de største utfordringene vi står overfor i dag og i tiårene framover.