Firma InterPhone Service behandler ikke klager på varer Polkomtel, Polsat Box, Netia, TVOkazje. Klager skal rettes til kundeservice til det relevante selskapet.