Usługi Box Build

W pełni niezależnie produkujemy kompletne dekodery do odbioru telewizji satelitarnej jak i urządzenia do bezprzewodowej komunikacji danych.