Politik for beskyttelse af personoplysninger

Interphone Service sp. z o.o. som administrator af personoplysninger behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46/EF ("GDPR"). For fuldt ud at beskytte rettighederne for personer, hvis personoplysninger vi behandler, har vi udpeget en inspektør for beskyttelse af personoplysninger i skikkelse af Ms. Katarzyna Bieniek. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes i alle forhold vedrørende behandling af personoplysninger på den e-mailadresse, rodo.kancelaria@interphone.com.pl I tilfælde af tvivl opfordrer vi dig til at kontakte os. Nedenfor præsenterer vi de grundlæggende principper for behandling af dine personoplysninger af os, vi opfordrer dig til at sætte dig ind i dem.
Vi gør alt for at sikre, at principperne for behandling af personoplysninger fra os leveres direkte til dig, f.eks. under underskrivelsen af kontrakten. Nedenfor finder du de regler, på grundlag af hvilke vi behandler personoplysninger om enheder, der har besluttet at indgå en kontrakt med os.
Derudover kan informationsklausuler også findes under fanen KONTAKT på vores hjemmeside, hvis du beslutter dig for at kontakte os via formularerne på den (f.eks. hvis du ønsker at sende os dit CV eller blive vores leverandør). For at gøre det lettere for dig at sætte dig ind i dem, nedenfor er de relevante links til dem
Hvis du beslutter dig for personligt at besøge vores virksomheds vedtægtsmæssige hjemsted, kan du læse reglerne for behandling af dine personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med din indtræden i administratorens lokaler